Realisatie:
Rake Communicatie

 

Inschrijven en algemene voorwaarden

Cursusprijs Arabisch voor beginners: 230 euro               
U krijgt 15 lessen van anderhalf uur. Het lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen. zie cursusbeschrijving.

Cursusprijs Arabisch voor gevorderden 230 euro
 U krijgt 14 lessen van anderhalf uur.    

Workshop Kennismaking met de Arabische taal en cultuur : 35 euro, inclusief reader.                          De workshop duurt 2,5 uur.


 - Hoe schrijft u zich in?

- Inschrijfformulier

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Mignon Ohlenroth, telefoon 06-41592499 of een bericht te sturen naar emailadres: mignon@alifba.nl

Algemene voorwaarden

Inschrijving:
Door het opsturen van het inschrijvingsformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
De inschrijving is persoonsgebonden en kan niet onderling geruild worden.
Door het insturen van het inschrijvingsformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing in een cursus.

Annulering:
Tot uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van een cursus kan worden afgemeld zonder financiële consequenties.
Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het volledige cursusgeld te betalen.
Uw annulering geldt pas als deze is bevestigd door Alifba.

Restitutie:
Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

Betalingen:
U vindt de uiterlijke betaaldatum op uw factuur. Facturen moeten in ieder geval vóór de eerste les zijn betaald.

Wijze van betaling:
U kunt het gehele bedrag in één keer betalen.
U kunt gespreid betalen, in twee keer. Hiervoor wordt 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. U dient op het inschrijfformulier aan te geven of u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid. Voor gespreide betaling ontvangt u één factuur na inschrijving, en één factuur halverwege de cursus.

Heeft u vóór de eerste les niet betaald, dan kunt u alleen komen ná overleg met de docent.

Incasso:
Na het verstrijken van de betalingstermijn is de betalingsplichtige van rechtswege in verzuim.
De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, worden volledig in rekening gebracht.

Korting:
Studenten aan de hogeschool of universiteit krijgen, na opsturing van een kopie van de collegekaart 10% korting.
Na facturering wordt geen korting meer gegeven.

Algemeen:
Alifba zal een cursus annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn.
Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is wordt de les per e-mail of telefonisch afgemeld.

     

De cursussen

- Zakelijk Arabisch

- Arabisch voor beginners          
- Arabisch voor  gevorderden                                   

De docenten

De lessen worden gegeven door ervaren docenten: Samir Hussein, Mignon Ohlenroth

Leslocatie

 
Google maps

Eindhoven